Dijital Dünyada Çocuk Hakları

Monnom
2 min readMar 26, 2021

--

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi, çocuk haklarının dijital ortamda da geçerli olacağını tanıyan Genel Yorum No:25 'i 4 Şubat 2021’de kabul etti! Dijital ortamda çocuk haklarının nasıl korunması gerektiğine ilişkin, ülkelerin kullanımına yönelik rehber niteliği de taşıyan bu belgeyi 24 Mart 2021’de yayımladı.

BM üye ülkelerinin ortak bir anlayış oluşturabilmeleri için, bu belgede belirtilen dijital dünyada çocuk haklarını tanımaları gerekmektedir. Almanya, 5 Mart 2021’de, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde bulunan temel ilkelerin dijital ortamda da geçerliliğine yönelik hazırlanan reform yasasını kabul ederek, Genel Yorum No:25’i meclisinden geçiren ilk ülke oldu. Türkiye’de de bu gelişme en yakın zamanda gündeme gelmelidir.

Genel Yorum No:25'in hazırlık ve kabul süreçlerinde etkin olan 5Rights Foundation, çocukların ve gençlerin haklarını kendi anlatımlarıyla ifade ettikleri bir versiyon da yayımladı. Bu versiyon hazırlanırken çocuklar ve gençler özellikle şu dört konuya dikkat çekmişler:

Çocuklar dijital dünyaya ihtiyaç duyarlar ve ona ulaşmak isterler.

Devletler çevrimiçi (online) dünyada çocuk haklarını koruma sorumluluğunu üstlenmeliler.

Ailelere dijital dünyayı anlamaları için destek verilmelidir.

Bu versiyon gibi gençlere dair temel konuların, gençler tarafından, gençler için yazılmasını MUHTEŞEM bulduklarını ve bunun daha sık yapılması gerektiğini vurgulamışlar.

5Rights Foundation, Genel Yorum No:25 belirtilen hakların örneklerle ilişkilendirilerek anlatıldığı Açıklayıcı Notlar isimli bir belge de yayımladı.

Genel Yorum No:25' i hazırlayan ekipte bulunan Profesör Sonia Livingstone’un “Children’s rights apply in the digital world!” yazısını okumanızı öneriyoruz.

27 ülkeden 700'den fazla çocuğun görüşü alınarak hazırlanan bu önemli belgenin kabul edilmesine yönelik çalışmalar için BM Çocuk Hakları komitesinin yaptığı teşekkür konuşmasını aşağıda paylaşıyoruz:

Children Consultation thanks from UN Committee members (20 şubat 2021)

5Rights Foundation’ın, belgenin yayımlandığı gün 24 Mart 2021'de düzenlediği, çocukların ve gençlerin de katıldığı çevrimiçi kutlama etkinliğinin videosunu da paylaşıyoruz:

Launch of General Comment No 25 on children’s rights in relation to the digital environment

Belgenin kapsamına ilişkin türkçe kaynak olarak Dijital Medya ve Çocuk ekibinin hazırladığı “Dijital Ortamda Çocuk Hakları ve No 25” başlıklı yazıyı okumanızı ve Dr. Esra Ercan Bilgiç’in belgeyi yorumladığı ve önemli noktalara dikkat çektiği konuşmasını dinlemenizi tavsiye ediyoruz.

Dijital dünyada çocuk haklarının BM tarafından kabul edilmesiyle birikte, çocukların haklarına dair bilgilendirilmelerini ve kendi seslerini duyarabilecekleri ortamların gelişmesini sağlamak önem kazanmıştır.

Biz Monnom ekibi olarak çocukların dijital ortamda güvenli bir şekilde oyun oynayabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri bir dünya için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

🕹 PLAY: www.playmonnom.com
🟣 Instagram: https://www.instagram.com/playmonnom/
🟩 Linkedin: https://www.linkedin.com/company/monnom
🔷 Twitter: https://twitter.com/playmonnom
🟨 Facebook: https://www.facebook.com/monnomplay
🔺 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCg3qJZMTtm5uzY4xc5srJbQ/featured

--

--

Monnom

Monnom, çocukların gündelik ortamlarında bedensel hareketlerini destekleyen, kendi kural ve oyun malzemelerini oluşturmalarına olanak sağlayan dijital oyun.