Güvenli bir Dijital Dünya için COS Toolkit

Monnom
2 min readMay 25, 2022

5Rights Foundation’ın End Violence Fund desteğiyle hazırladığı “Child Online Safety Toolkit” yayımlandı!

Child Online Safety Toolkit, çocukların çevrimiçi güvenliği için politikalar geliştirenlere yönelik, eyleme geçirilebilir, işlevsel bir rehber.

Kaynak: Child Online Safety Toolkit (kapak ve sayfa 13)

Farklı alanlardan uzmanlara danışılarak geliştirilen COS Toolkit, uluslararası
önemli yönergeleri ve anlaşmaları kapsar:

 • The Sustainable Development Goals (SDGs)
 • The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) General comment №25 (2021) on children’s rights in the digital environment
 • The WeProtect Global Alliance Model National Response
 • The International Telecommunication Union’s Guidelines on Child Online Protection
 • UNICEF’s Draft Policy Guidance on Artificial Intelligence (AI) for Children

COS Toolkit’te belirtilen çocukların çevrimiçi güvenliğini sağlamaya yönelik kapsayıcı 5 temel tema:

 • Riskin Belirlenmesi ve Zararın Azaltılması
 • Erişimi, Erişilebilirliği ve Kapsayıcılığı Teşvik Etmek
 • Sorumluluk Zinciri Oluşturmak
 • Çocuk Merkezli Tasarımın Entegre Edilmesi
 • Etkililiğin Sağlanması

İçeriğin evrensel olarak uygulanabilmesini sağlamak için gelişmekte olan ülkelerden, büyük sanayi ülkelerine kadar her kıtadan gelen bilgiler dikkate alınarak hazırlanan COS Toolkit şunları da içeriyor:

 • Ayrıntılı yol haritası ve uygulanabilir adımlarla birlikte 10 politika eylem alanı
 • Politika yapıcıların temel alabileceği kontrol listesi ve denetim araçları
 • Anahtar terimler sözlüğü
 • Adapte edilebilir taslak politika örneği

Gençlerin ifadelerinin de yer aldığı bu kapsamlı belge gençlerin belirttikleri “daha güvenli dijital dünya” taleplerini gerçeğe dönüştürmek için politika geliştiricilere yardımcı olacaktır.

5Rights Foundation’ın, 16Mayıs 2022'de düzenlediği, çocukların ve gençlerin de katıldığı çevrimiçi lansman etkinliğinin videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Child Online Safety Toolkit Launch Event 16th May 2022

Child Online Safety Toolkit’e ve hazırlanan etkileşimli internet sitesine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz

Children Online Safety Toolkit: https://childonlinesafetytoolkit.org/wp-content/uploads/2022/05/5Rights-Child-Online-Safety-Toolkit-English.pdf

Children Safety Toolkit içi hazırlanan etkileşimli websitesi: https://childonlinesafetytoolkit.org/

🕹 PLAY: www.playmonnom.com
🟣 Instagram: https://www.instagram.com/playmonnom/
🟩 Linkedin: https://www.linkedin.com/company/monnom
🔷 Twitter: https://twitter.com/playmonnom
🟨 Facebook: https://www.facebook.com/monnomplay
🔺 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCg3qJZMTtm5uzY4xc5srJbQ/featured

--

--

Monnom

Monnom, çocukların gündelik ortamlarında bedensel hareketlerini destekleyen, kendi kural ve oyun malzemelerini oluşturmalarına olanak sağlayan dijital oyun.